Toimitus


Vt. vastaava päätoimittaja
Katja Creutz
katja.creutz@fiia.fi
09 432 7781


Toimituspäällikkö
Matti Koskinen
matti.koskinen@ulkopolitiikka.fi
09 4327733


Toimitussihteeri
Kaarina Vainio
kaarina.vainio@ulkopolitiikka.fi
09 4327717

Suvi Nousiainen
Julkaisutoimittaja
Suvi Nousiainen
suvi.nousiainen@ulkopolitiikka.fi
09 4327741

 

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi
09 432 7721

Toimitusneuvosto
Juhana Aunesluoma, Kirsi Brück, Sonja Finér, Ilkka Haavisto, Ilkka Lakaniemi, Marko Lehti, Juha Leppänen, Kristi Raik, Marko Ruonala, Anu Silfverberg, Raine Tiessalo, Jarkko Vesikansa