Toimitus


Mika Aaltola
Vastaava päätoimittaja
mika.aaltola@ulkopolitiikka.fi
09 432 7701


Toimituspäällikkö
Matti Koskinen
matti.koskinen@ulkopolitiikka.fi
09 4327733


Toimitussihteeri
Kaarina Vainio
kaarina.vainio@ulkopolitiikka.fi
09 4327717

Suvi Nousiainen
Julkaisutoimittaja
Suvi Nousiainen
suvi.nousiainen@ulkopolitiikka.fi
09 4327741


Toimituspäällikkö Joonas Pörsti (virkavapaalla)

 

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi
09 432 7721

Toimitusneuvosto
Juhana Aunesluoma, Yrsa Grüne, Ilkka Haavisto, Ilkka Lakaniemi, Marko Lehti, Juha Leppänen, Jarno Limnéll, Hanna Ojanen, Simon-Erik Ollus, Marko Ruonala, Raine Tiessalo, Sonja Finér, Jarkko Vesikansa