Toimitus


Mika Aaltola
Vastaava päätoimittaja
mika.aaltola@ulkopolitiikka.fi
09 432 7701


Toimituspäällikkö (virkavapaalla)
joonas.porsti@ulkopolitiikka.fi
09 432 7715


Toimituspäällikkö
Anna-Kaisa Hiltunen
anna-kaisa.hiltunen@ulkopolitiikka.fi
09 432 7714


Toimitussihteeri
Matti Koskinen
matti.koskinen@ulkopolitiikka.fi
09 4327733


Julkaisutoimittaja
Kaarina Vainio
kaarina.vainio@ulkopolitiikka.fi
09-4327717


Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Erja Kangas
asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi
09 432 7707

Toimitusneuvosto
Juhana Aunesluoma, Yrsa Grüne, Ilkka Haavisto, Ilkka Lakaniemi, Marko Lehti, Juha Leppänen, Jarno Limnéll, Hanna Ojanen, Simon-Erik Ollus, Marko Ruonala, Raine Tiessalo, Sonja Finér, Jarkko Vesikansa