Siirry sisältöön

Euroopan terrorismin juurilla

Teksti Yrjö Lautela

Tyypillistä terroristia ei ole. Jokaista näennäi­sesti osuvaa profiilia kohti on niin paljon poikkeuksia – ihmisiä, joilla ei ole osuutta terroris­miin – että monet tutkijat ja jopa eri tiedustelupalvelujen työntekijät ovat luopuneet yrityksistä tunnistaa terroris­tien profiileja. Näin kirjoittaa kaksikymmentä vuotta ter­rorismia tutkinut saksalainen Peter Neumann jihadismia ja radikalisoitumista käsittele­vässä kirjassaan.

Ääri-islamistinen terrorismi on aiheuttanut Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa monin­kertaisesti enemmän uhreja kuin Euroopassa. Saksalainen Neumann keskittyy kirjassaan kuitenkin Eurooppaan, jonka hän tuntee parhaiten.

Kirja alkaa hyytävällä kuvauksella »Shankillin teu­rastajina» tunnetun protes­tanttisen terroristiryhmän julmuuksista 1970-luvun Poh­jois-Irlannissa. Ne eivät jääneet lainkaan jälkeen Isis-terro­ristien hirmuteoista. Ryhmä kidutti tappamiaan katolilaisia, joita oli parikymmentä.

Kun Isis-terroristit alkoivat tappaa länsimaisia panttivankejaan kameroiden edessä, Neumannin mieleen tuli Shankillin ryhmä. Yksi Isis-teloittajista oli Kuwai­tissa syntynyt ja Britanniaan kuusivuotiaana muuttanut Mohammed Emwazi, jolle media antoi nimen »Jihadi John». Shankillin ryhmän joh­tajan Lenny Murphyn tapaan hänkin oli kunnollisesta kodista ja saanut eurooppa­laisen koulutuksen.

Peter R. Neumann: Der Terror ist unter uns. Dschihadismus und Radikalisierung in Europa. Ullstein 2016, 297 s.

Peter R. Neumann: Der Terror ist unter uns. Dschihadismus und Radikalisierung in Europa. Ullstein 2016, 297 s.

Neumann näkee joitakin yhtäläisyyksiä Pohjois-Irlan­nin konfliktin ja jihadistisen terrorismin syissä. Katolilaisiin kohdistunut syrjintä oli yksi taustasyy Pohjois-Irlannin konfliktiin. Vastaavasti monet eurooppalaiset eivät ole hyväksyneet sitä, että Euroo­passa syntyneet »turkkilaiset», »marokkolaiset» ja »pakistani­laiset» kuuluvat eurooppalai­siin yhteiskuntiin. Neumannin mukaan jihadistien on sitä hel­pompi värvätä uusia terroris­teja, mitä enemmän lännessä on syrjintää ja rasismia.

Isisin perustamisen jälkeen terrorismi on Neumannin mukaan »proletarisoitunut» 2000-luvulla. Monet al-Qai­dan värväämistä terroristeista olivat koulutettua keski­luokkaa. Syyriaan lähteneet vierastaistelijat ovat sen sijaan etupäässä alimmasta yhteiskuntaluokasta. Monet on värvätty vankiloissa. Väkivalta on heille tuttua.

Mitä tehdä? Poliisia ja tiedustelupalveluja on vah­vistettava, niille on annettava riittävät valtuudet, ja tiedus­teluviranomaisten yhteistyötä Euroopassa on parannettava. Tämä ei kuitenkaan riitä. On tavoitettava nuoret ihmi­set ennen ääri-islamisteja, kuunneltava heitä ja otettava heidän ongelmansa vakavasti. Mitä enemmän terrorismin ehkäisyohjelmissa toimii kansalaisyhteiskunta eikä vain valtio ja viranomaiset, sen parempi, sanoo Neumann

Magnus Sandelin: Svenska IS-krigare.Från al-Qaida till jihadi cool. Fri Tanke 2016, 293 s.

Magnus Sandelin: Svenska IS-krigare.Från al-Qaida till jihadi cool. Fri Tanke 2016, 293 s.

Ruotsalainen toimittaja Magnus Sandelinon tutkinut poliittisia ja uskonnollisia ääri­liikkeitä yli 15 vuotta. Hänen kirjansa ruotsalaisista vieras­taistelijoista perustuu laajaan turvallisuusviranomaisten ja tutkimuslaitosten materiaaliin. Sandelin on myös haastatellut lukuisia jihadismiin eri tavoin kytkeytyneitä henkilöitä, joista monet ovat olleet haluttomia puhumaan toimittajille.

Bosnian ja Algerian sodat heijastuivat Ruotsiinkin 1990-luvulla. Vuonna 1995 Ruotsissa pidätettiin kuusi algerialaisen GIA-islamisti­järjestön jäsentä, joista neljä karkotettiin ja kaksi tuomittiin vankilaan.

Terrorismin kansainväliset verkostot tulevat hyvin esiin Sandelinin kirjassa. Sama Yhdysvalloissa syntynyt hen­kilö oli suunnittelemassa sekä Mumbain terrori-iskuja Inti­assa 2008 että yritystä hyö­kätä tanskalaisen Jyllands-Pos­tenin toimitukseen vuonna 2010. Lehti oli julkaissut pilaku­via profeetta Muhammedista. Jouduttuaan kiinni Yhdysvalloissa iskujen suunnittelija puhui poliisille välttääkseen kuolemanrangaistuksen.

Ruotsilla on jihadistien mielestä riittävästi syntejä, jotta se ansaitsee rangais­tuksen, sanoo Sandelinin haastattelema »Mehdi» (nimi muutettu). Ruotsalaiset sotilaat ovat toimineet Afga­nistanissa, Ruotsi on antanut CIA:n toimia alueellaan kahden egyptiläisen karkotuksessa, Ruotsi on vienyt aseita korrup­toituneisiin maihin Lähi-idässä ja huivia pitäviä musliminaisia kiusataan. Mehdi sai tuomion polttopullon heittämisestä rakennukseen, jossa Irakista muuttaneiden piti äänestää.

Sandelin kiinnittää huo­miota siihen, että Ruotsissa on annettu julkista tukea eräille järjestöille, jotka ovat julkais­seet internetissä jihadistista propagandaa tai esittäneet sitä tilaisuuksissaan. Ruotsissa on ollut 1990-luvulta lähtien ryhmiä, jotka ovat tukeneet väkivaltaista jihadismia vär­väämällä, rahoittamalla ja propagoimalla eri puolilla maailmaa.

Ruotsista on lähtenyt suhteellisen suuri määrä jihadisteja taistelemaan Lähi-itään ja muuallekin. Sandelin sanoo tämän johtuvan siitä, että maassa on herätty melko myöhään torjumaan jihadis­mia. Julkisuudessa on käsitelty varovaisesti ääri-islamismia, jotta vältettäisiin syytökset rasismista ja islamofobiasta.

Toisaalta maahanmuutta­jien kotoutuminen Ruotsiin on sujunut hyvin huonosti. Polii­tikoilla ei ole ollut kiinnostusta integraatioon, ja esimerkiksi yli puolet yhdeksäsluokkalaisista maahanmuuttajataustaisista oppilaista jättää koulun ilman todistusta, sanoo Sandelinin haastattelema poliisi, joka toimii integraatiotyöryhmässä Göteborgissa.

 

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.