Siirry sisältöön

IMF muisti perusturvan

Teksti Tuomas Koukkunen

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF aikoo ottaa perusturvan paremmin huomioon laina­ohjelmissaan. IMF:n johtokunta esittää alkuvuodesta 2019 toimenpideohjelman, jonka on tarkoitus vahvistaa perusturvan roolia. Johtokunnan päätös perustuu IMF:n sisäisen arviointiosaston IEO:n julkaisemaan raporttiin, jonka mukaan rahaston lainaohjelmien sosiaalisia vaikutuksia on selvitetty puutteellisesti.

IEO:n mukaan valuuttarahaston lainapaketteja pitäisi uudistaa muun muassa luomalla rahastolle perusturva­strategia, räätälöimällä lainaohjelmia aiempaa sopivammiksi lainaaville maille ja parantamalla yhteistyötä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

IMF:n johtokunta on ilmoittanut noudattavansa IEO:n suosituksia. Päätös on merkittävä, sillä se voi korjata IMF:n toimintaa suuntaan, jota esimerkiksi Unicef ja monet muut humanitaarista työtä tekevät järjestöt ovat vaatineet jo 1980-luvulta saakka.

Kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet IMF:ää siitä, että sen lainapaketit ovat pakottaneet kehitysmaita merkittäviin julkisen sektorin leikkauksiin, jotka ovat heikentäneet sosiaali- ja terveyspalveluita.

Viime vuosina IMF:n sisäinen arviointiosasto ja tutkimusosasto ovat esittäneet järjestön perinteisestä budjetti­kuripolitiikasta poikkeavia näkemyksiä.

»IMF:n tutkimusosasto on esittänyt kiinnostavia avauksia esimerkiksi epätasa-arvon talouskasvua hidastavasta vaikutuksesta», sanoo Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan tutkija Matti Ylönen.

Kesällä tarkastetussa väitöskirjassaan Ylönen totesi, että IMF ei ole aina puuttunut veronkiertoon omien lin­jaustensa edellyttämällä tavalla.

»IMF:n julkilausumien ja käytännön välillä on kuilu. Pääkonttori on kaukana maatiimeistä, jotka tekevät rahaston käytännön työtä. Se jää nähtäväksi, miten arviointiosaston kritiikki lopulta vaikuttaa», Ylönen sanoo.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.