Siirry sisältöön

Miksi Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on kykenemätön päätöksentekoon?

Teksti Anna-Kaisa Hiltunen

Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän päätöksentekokykyä on tämän ja edellisen kongressin kaudella moitittu halvaantuneeksi, eikä syyttä. Vuoden alusta toiminut kongressi oli kesään mennessä säätänyt 31 lakia. Avoimia lakiesityksiä oli yli 5 200.

Miksi Yhdysvaltain poliittinen koneisto ei kykene päättämään, kon­gressin valtaoikeuksista väitellyt tut­kija Anna Kronlund Ulkopoliittisen instituutin Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksesta?

”Yhdysvaltain järjestelmä perus­tuu siihen, että kongressin lainsäädän­tövalta, presidentin toimeenpanovalta ja korkeimman oikeuden tuomiovalta ovat erillisiä mutta niillä on valtuuksia suhteessa toisiinsa. Presidentin ja kon­gressin suhteeseen kuitenkin vaikutta­vat päivänpolitiikka, yleinen mielipide ja puolueiden voimasuhteet.”

”Presidentin valta kasvoi toi­sen maailmansodan jälkeen, kunnes kongressi 1970-luvun alussa havahtui ulkopoliittisen valtansa vähenemiseen. Kongressi alkoi vaatia vallanjaon tar­kistamista etenkin sodan ja poikkeus­tilan julistamiseen liittyvissä kysymyk­sissä.”

”Demokraateilla on nyt enem­mistö senaatissa, republikaaneilla edustajainhuoneessa. Jotta laki tulee hyväksytyksi, sen tulee mennä läpi samassa muodossa sekä senaatissa että edustajainhuoneessa ja saada presidentin hyväksyntä. Jotta järjes­telmä tässä tilanteessa toimisi, laeista pitäisi päästä yhteisymmärrykseen yli puoluerajojen.”

”Viime aikoina kongressissa on kuitenkin äänestetty puolueuskollises­ti. Se voi johtua siitä, että puolueiden näkemykset ovat aiempaa kauempana toisistaan. Polarisaatio ei sinänsä ole uusi ilmiö, mutta sen aiheuttamasta järjestelmän paralyysistä puhutaan nyt enemmän kuin ennen.”