Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Mikä on länsi?

Teksti:
Julkaistu: 30.3.2012

Uutisissa ja kansainvälisen politiikan kirjallisuudessa puhutaan aika ajoin ”lännestä”, joka katsoo asioita tietys­tä näkökulmasta, toimii ja ottaa kan­taa. Nyt lännestä puhutaan esimerkik­si Iranin ja Syyrian yhteydessä: kuinka lännen pitäisi niiden toimiin reagoida? Monesti oletetaan, että lukija osaa itse päätellä, mitkä maat kuuluvat länteen.

Kuinka länsi määritellään kansain­välisen politiikan käsitteenä, Jyväs­kylän yliopiston maailmanpolitiikan professori Pekka Korhonen?

”Länsi on kylmän sodan aikainen käsite, eikä sitä ole helppo määritellä nykyään. Kylmän sodan aikana län­teen kuuluivat kaikki Yhdysvaltain liittolaiset ja kehittyneet neutraalit valtiot, mukaan lukien Japani, Etelä-Korea, Taiwan ja Singapore. Käsite on kuitenkin murenemassa. Se kor­vataan mantereiden nimillä.”

”Suomessa ajatellaan, että maam­me on osa länttä. Yhdysvalloissa ja Kanadassa Eurooppaa ei kuiten­kaan välttämättä ajatella länneksi. Pohjois-Amerikassa katsotaan yhä voimakkaammin, että länsi on yhtä kuin Yhdysvallat ja Kanada. Euroop­pa lähenee pikemminkin mystistä itää, orienttia, joka kamppailee talous- ja demografiaongelmiensa kanssa.”

”Toisaalta lännen käsite liittyy siihen arvomaailmaan, jossa puhu­taan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen tärkeydes­tä. Siinä Eurooppa ja Yhdysvallat hah­mottuvat yhdeksi länneksi.”

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu