Kestotilauksen tilausehdot

Ulkopolitiikka-lehden tilaukset ovat kestotilauksia, jotka laskutetaan kerran vuodessa. Tilaus sisältää neljä Ulkopolitiikka-lehden numeroa vuosittain. Kestotilaus jatkuu ilman erillistä uudistamista, ellei tilaaja irtisano tilaustaan. Kunkin tilausjakson hinta perustuu aina sen alkaessa voimassa olevaan tilaushintaan. Tilaushintaa voidaan tarkistaa tarpeen mukaan vuosittain. Voimassa olevat tilaushinnat ilmoitetaan lehdessä ja verkkosivuilla Mediakortissa.

Laskutus ja toimitusehdot

Tilaus laskutetaan kunkin tilausjakson alussa. Viivästyneisiin maksuihin sovelletaan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Kaikkiin laskuihin sovelletaan 14 päivän maksuaikaa (14 päivää netto).

Jos suoritusta ei tule lainkaan, perimme lähettämistämme lehdistä vastaavan tilausjakson osuuden tilaushinnasta. Laskuun lisäämme viivästyskoron ja viiden euron muistutusmaksun.

Tilauksen peruuttaminen

Tilaajalla on kuluttajansuojalain 6. luvun nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen tai ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Tilaajalla ei kuitenkaan ole peruutusoikeutta, mikäli kyse on kirjan tai lehden toimittamisesta sähköisessä muodossa tai sähköisestä palvelusta, jonka toimitus on aloitettu tilaajan suostumuksella ennen peruutusajan päättymistä.

Tilauksen voi lopettaa ilmoittamalla tilauksen päättämisestä vapaamuotoisesti sähköpostilla, puhelimella tai kirjeitse Ulkopolitiikka-lehden asiakaspalveluun:

asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi
puhelin: 09 432 7721

Olli Hulkko
Ulkopoliittinen instituutti
PL 425, 00101 Helsinki

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.