Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

UP-lehti vahvistaa toimitustaan

Teksti:
Julkaistu: 9.3.2011

Ulkopolitiikka-lehden uudeksi toi­mitussihteeriksi on nimitetty Anna- Kaisa Hiltunen. Hän on työskennel­lyt aikaisemmin toimittajana muun muassa Aamulehdessä, maailma. net-portaalissa ja Kumppanissa. Hiltunen on valmistunut yhteiskun­tatieteen maisteriksi Tampereen yliopistosta, jossa hän opiskeli tiedotusoppia ja politiikan tutki­musta. Lisäksi hän on opiskellut Saksassa.

Toimituksen vahvuuteen on kuulunut joulukuusta alkaen myös Juha Mäkinen, joka on aloittanut julkaisutoimittajan tehtävissä Ulko­poliittisessa instituutissa. Mäkinen on työskennellyt aiemmin muun muassa Keskisuomalaisessa, Helsin­gin Sanomissa ja Jyväskylän Ylioppilaslehdessä. Mäkinen on opiskellut journalistiikkaa Jyväsky­län yliopistossa ja visuaalista jour­nalismia Tampereen yliopistossa.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa